• مدت زمان دوره:80 دقیقه
  • تعداد دانشجو40 نفر
قیمت: رایگان